Enciclopedia de la Literatura en México

De spaanse erfenis

Het is onjuist Latijns-Amerika te typeren als de 'achtertuin van de VS', of als 'derde wereld'. De herdenking van de 'verovering' door Columbus van Latijins-Amerika biedt een goede gelegenheid ons beeld van dit continent bij te stellen.
Met De spaanse erfenis heeft Carlos Fuentes op indringende wijze de culturele identiteit van de Latinjnsamerikaanse volkeren beschreven. Na de verovering door de conquistadores en de daaropvolgende kerstening van de Indiaanse bevolking, lijken Quetzalcoatl en Christus ineengevloeid en vormt de synthese van het oorspronkelijke Indiaanse en christelijke geloof de basis van de Latijnsamerikaanse cultuur.
In grote spanningsbogen ontwart Carlos Fuentes de in elkaar vervlochten sociale, politieke en economische verhoudingen tussen Spanje en Latijns-Amerika. De vele hoofd- en bijrolspelers, de koningen en tirannen, de martelaren en heiligen, de kunstenaars en hovelingen, zij hebben allen hun eigen plaats in deze zeer persoonlijke kijk op vijf eeuwen Spaans-Amerikaanse geschiedenis. 
* Esta contraportada corresponde a la edición de 1992. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.