Enciclopedia de la Literatura en México

Årene med Laura Diaz

Årene med Laura Díaz er en stor slægtskrønike og en fortælling om 100 år af Mexicos historie, levet og oplevet af den kvindelige hovedperson Laura Díaz.

Laura Díaz er født ind i en tysk-mexicansk familie af verlstående bønder. Juan Francisco, bræmdemde revolutionær og sympatisør med de fattige, bliver Lauras første mand. Med ham får hun to sønner: den tungsindige Santiago og medløberen Danton, der som sin far hurtigt lærer sig korruption som levevej.

Det politiske liv i Mexico har altid været præget af magkampe, korruption og kaos, og som konsekvens af begivenheder på den internationale, politiske scene tager Mexico imod flygtninge fra både Den Spanske Borgerkrig og Anden Verdenskrig og eksilerede amerikanere, der må flygte fra mccarthyismen. Alle disse hændelser er med til at forme det moderne Mexico.

Lauras tilværelse er lige så omskiftelig som hendes lands. Som voksen kvinde et nært venskab med den berømte maler Frida Kahlo og hendes man Diego Rivera. På baggrund auf Lauras møde med mænd og kvinder fra samtiden tegnes et interessant billede af det mexicanske samfund på godt og ondt.

Men ikke midnst skildrer Årene med Laura Díaz følsomt og insigtsfuldt en kvindes livsforløb med alt, hvad der indebærer af lidenskab og kærlighed, fordomme og forhindriger, glæder og sorder, og den evige søgen efter lykke og frihed.

* Esta contraportada corresponde a la edición de 2001. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.


Laura Díaz bliver født i Mexico i år 1900 og gennemlever der meste af et turbuklent århundrede i landets historie. Hun vokser op som datter af velhavende bønder og flytter som vosken til Mexico City, hvor hun bliver gift med den revolutionære Juan Francisco. Senere kommer hun oplever både den store kærlighed og en lidenskabelig affære. En stor slægtskrønike, en fortæling om 100 år af Mexicos historie og en følsom og insigtsfuld skildring af en kvindes livsforløb.

* Esta contraportada corresponde a la edición de 2002. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.