12. Hispanic Society of America. Fundación: 1904. Estados Unidos de América
15. The Department of Hispanic Studies (Davidson College). Fundación: 1904. Estados Unidos de América
16. UC-Mexicanistas. Fundación: 1996. Estados Unidos de América
17. Universidad Tulane. Fundación: 1996. Estados Unidos de América