Bibliografía indirecta de
Ricardo Donoso

Vida de Ercilla
Prólogo de Ricardo Donoso. Ilustración de Elvira Gascón. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Americana).