Bibliografía indirecta de
Sese Zhou

Poesía China Contemporánea : antología
Vv aa.
Traducción de Radina Dimitrova. Compilación de Xintang Sun, Sese Zhou, Santiago de Chile, Chile: SIMPLEMENTE Editores.