Obras por número o año

Obras por género literario

Bodega de minucias
Xalapa: Universidad Veracruzana (Ficción).

Arcón de trebejos
Xalapa: Universidad Veracruzana (Ficción).

Rincón de romos
Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana (Ficción).